UDRUGA

                        

 

 

Amaterski maraton Vrbnik – Risika

Propozicije natjecanja

 

1.  Amaterski maraton je zamišljen kao plivačko natjecanje plivača rekreativaca/amatera u duhu sporta i zdravog života.

2.  Ruta kojom se pliva je bilo koja linija koja povezuje Vrbnik i plažu Sv. Marek, a koja ne mora biti pravocrtna i prolazi isključivo morem.

3.  Dužina plivačke rute je 1,7 NM ≈ 3.150 m.

4.  Prijave za maraton primaju se kod sponzora natjecanja. U slučaju nemogućnosti prijavljivanja na službenom mjestu, prijave se primaju 30 min. uoči starta na samome mjestu starta maratona.

5.  Prijava za maraton mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja i adresu prebivališta plivača.

6.  Pravo nastupa imaju svi plivači koji se na vrijeme prijave na gore navedenom mjestu za prijave.

7.  Sudionici maratona plivaju na vlastitu odgovornost.

8.  Za maloljetne sudionike maratona potreban je pristanak i potpis jednog od roditelja ili skrbnika.

9.  Start maratona nije sa kopna nego iz mora, a startna linija se nalazi u zamišljenom produžetku lukobrana luke Vrbnik.

10. Ciljna linija maratona se nalazi u zamišljenom produžetku lukobrana lučice Sv. Marek – Risika.

11. Ukoliko dva ili više plivača stignu na cilj unutar jedne sekunde, smatra se da su ti plivači postigli isto vrijeme i stoga dijele isto mjesto.

12. Tijekom maratona dozvoljena je okrijepa ili odmor plivača na pratećim čamcima, plutačama i sl. pod uvjetom da takvo plovilo u tom trenutku nije pokretano nikakvim sredstvima osim prirodnih (valovi, plima/oseka). Vjetar kao prirodna sila također nije dozvoljen kao sredstvo pokretanja plovila u trenutku okrijepe/odmora (korištenje jedara i sl.). Također tijekom okrijepe ili odmora plivač ne smije izlaziti iz vode nego se smije isključivo pridržavati za plovilo.

13. Plivači koji se na kraju maratona nalaze na prva tri mjesta osvajaju za to predviđene nagrade koje preuzimaju na cilju maratona kod sponzora natjecanja.

14. Nagrade za prva tri osvojena mjesta određuju sponzori natjecanja, ali se apelira na sponzore da te nagrade budu skromne (ili simbolične), jer cilj ovog natjecanja nisu nagrade nego sportski duh i zdravi život.

15. Apelira se na sve ljude da se uključe u ovo natjecanje bilo kroz samo plivanje, bilo na bilo koji drugi način (bodrenje, praćenje maratona u plovilima i sl.).

16. Organizator zadržava pravo na izmjenu propozicija i/ili sponzora natjecanja i to glasovanjem sa minimalno dvotrećinskom većinom. Također zadržava pravo promjene termina natjecanja ukoliko vremenske prilike ne dozvoljavaju održavanje natjecanja u uobičajenom terminu.

Organizator

Udruga „Parapet“

 

 

 

 

 

 

Contact - Udruga Parapet |  stranica sponzorirana - Optima telekom